Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 41/2020

Komunikat w sprawie daty rejestracji obligacji serii C2

Raport z dnia: 2020-07-06 17:40

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 lipca 2020 r. otrzymał komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu. Zgodnie z komunikatem z dnia 6 lipca 2020 r. dniem rejestracji 250.000 obligacji serii C2 Spółki o kodzie ISIN PLPCCEX00077 będzie dzień 7 lipca 2020 r.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim