Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 28/2021

Komunikat w sprawie daty rejestracji akcji serii F

Raport z dnia: 2021-08-10 16:37

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2021 r. otrzymał komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych, zgodnie z którym dniem rejestracji 660 907 akcji serii F Spółki o kodzie ISIN PLPCCEX00010 będzie dzień 11 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim