Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 8/2021

Komunikat w sprawie daty rejestracji akcji serii F

Raport z dnia: 2021-03-31 15:48

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 marca 2021 r. otrzymał komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu. Zgodnie z komunikatem z dnia 31 marca 2021 r. dniem rejestracji 165.227 akcji serii F Spółki o kodzie ISIN PLPCCEX00010 będzie dzień 1 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim