Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 20/2023

Inwestycja w Brzegu Dolnym

Raport z dnia: 2023-09-19 22:11

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC EXOL”) informuje, że w dniu 19 września 2023 r. zostały podjęte przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki uchwały w sprawie zgody na aktualizację wartości szacunkowej nakładów na inwestycję i dalszą realizację inwestycji, polegającej na utworzeniu nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych w Brzegu Dolnym („Inwestycja”).

Wartość szacunkowa nakładów na tę Inwestycję to około 551 mln zł z jednoczesnym zastrzeżeniem, że wartość ta może się zmniejszyć lub zwiększyć szacunkowo o około 25%.

Ponadto w dniu 19 września 2023 r. uchwały w sprawie zgody na aktualizację wartości szacunkowej nakładów na Inwestycję i dalszą realizację Inwestycji zostały przyjęte również przez Radę Nadzorczą i Zarząd PCC Rokita S.A. oraz Zgromadzenie Wspólników i Zarząd PCC BD Sp. z o.o. („PCC BD”).

W nawiązaniu do raportu nr 39/2021 z dnia 2 grudnia2021 r. Spółka przypomina, że Inwestycja jest realizowana przez PCC BD, której wspólnikami są PCC EXOL i PCC Rokita S.A., obie posiadające po 50% udziałów. Zakończenie Inwestycji przewidywane jest na 2026 rok.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.