Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 19/2014

Informacja o zamiarze refinansowania zobowiązań kredytowych

Raport z dnia: 2014-07-21 08:56

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje do publicznej informacji, iż w dniu 21 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie następujących transakcji z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.:

1. zawarcie umów kredytowych do kwoty 102 200 000 zł w celu zrefinansowania zadłużeń kredytowych zaciągniętych w Banku PKO BP S.A., 

2. zaciągnięcie nowego zobowiązania kredytowego w wysokości 40 000 000 zł celem częściowej spłaty pożyczki właścicielskiej z PCC SE.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podejmie kroki zmierzające do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, niezbędnego do sfinalizowania powyższych działań.

 

Podstawa prawna: 

art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)