Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 19/2012

Informacja o zamiarze nabycia spółki PCC Chemax Inc.

Raport z dnia: 2012-12-13 00:00

Zarząd PCC Exol SA („Spółka”) informuje, że podjął decyzję o zamiarze nabycia spółki PCC Chemax Inc. z siedzibą w Piedmont, USA (spółka z Grupy Kapitałowej PCC).
Rynkowa wycena wartości spółki PCC Chemax Inc. ustalona została na kwotę 39 400 000 zł, która przekracza 10 % kapitałów własnych PCC Exol SA. Wycena spółki PCC Chemax Inc. sporządzona została przez niezależny podmiot zewnętrzny.
Nabycie akcji spółki PCC Chemax Inc. uzupełni ofertę produkcyjną PCC Exol SA w zakresie specjalistycznych środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów), co w przyszłości zapewni PCC Exol SA zwiększenie udziału w tym segmencie rynku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne