Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 9/2013

Informacja o transakcjach na akcjach PCC Exol

Raport z dnia: 2013-03-25 00:00

Zarząd PCC Exol SA (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 25 marca 2013 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie, od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych.

Zawiadomienie dotyczy transakcji zbycia akcji PCC Exol. Transakcje zostały zawarte w dniu 22 marca 2013 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trakcie sesji zwykłej i dotyczyły zbycia 8 000 akcji PCC Exol. Wykaz transakcji, których łączna wartość przekroczyła 5000 EUR znajduje się w załączonym pliku. 
Osoba obowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Pliki do pobrania