Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 2/2018

Informacja o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia punktu planowanego porządku obrad

Raport z dnia: 2018-01-09 18:23

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 9 stycznia 2018 roku, odstąpiło od rozpatrzenia punktu planowanego porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim