Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 39/2021

Decyzja o realizacji inwestycji w Brzegu Dolnym

Raport z dnia: 2021-12-02 21:09

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”, „PCC EXOL S.A.”, „PCC EXOL”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2021 r. zostały wyrażone przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki zgody na inwestycję polegającą na utworzeniu nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych w Brzegu Dolnym („Inwestycja”).

Inwestycja będzie realizowana przez PCC BD Sp. z o.o. („PCC BD”), której wspólnikami są PCC EXOL S.A. i PCC Rokita S.A., obie posiadające po 50% udziałów.

W dniu 2 grudnia 2021 r. zgody na Inwestycję zostały wyrażone również przez Radę Nadzorczą i Zarząd PCC Rokita S.A. oraz Zgromadzenie Wspólników PCC BD i Zarząd PCC BD.

Zgoda Rady Nadzorczej PCC EXOL powoduje wejście w życie umowy dostawy i odbioru tlenku etylenu z PKN Orlen S.A. („Umowa”), opisanej w raporcie nr 36/2021 z dnia 11.10.2021 oraz umowy o współpracy z PCC Rokita S.A. opisanej w raporcie nr 35/2021 z dnia 11.10.2021.

Instalacja wybudowana w ramach Inwestycji będzie służyła do produkcji wyrobów wytwarzanych z użyciem tlenku etylenu, którego dostawy od 2024 roku będą realizowane na podstawie Umowy.

Wartość szacunkowa nakładów na tę Inwestycję to około 351 mln zł. Zakończenie Inwestycji przewidywane jest na połowę 2026 roku.

Wstępnie zakładane średnioroczne nowe potencjalne zdolności produkcyjne przy zakładanym portfolio dzięki Inwestycji wyniosą szacunkowo 50-55 tys. ton.

Inwestycja w nową instalację ma nie tylko zwiększyć wolumen możliwych do zaoferowania wyrobów, ale też poszerzyGrupy PCC EXOL. Nowa instalacja ma służyć wytwarzaniu wielu różnych produktów, które będą mogły mieć szerokie zastosowanie w licznych branżach, ponieważ będą mogły stanowić surowiec do dalszych procesów przemysłowych. Na nowej instalacji ma być produkowana szeroka gama etoksylatów, polialkilenoglikoli, polioli polieterowych i innych produktów etoksylowanych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.