Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 63/2020

Aktualizacja raportu o ustanowionych zabezpieczeniach w związku z umowami kredytowymi z BOŚ S.A.

Raport z dnia: 2020-12-22 21:56

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2014, 30/2014, 15/2016, 16/2016 oraz w ramach aktualizacji raportu nr 36/2020  informuje o ustanowieniu zabezpieczenia wierzytelności Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („BOŚ”) w związku z umową kredytową zawartą dnia 4 czerwca 2020 r. na kwotę 35 mln zł.

W dniu 22 grudnia 2020 r. Emitent powziął informację o dokonaniu w dniu 15 grudnia 2020 r. przez Sąd Rejonowy w Płocku wpisu hipoteki łącznej na księdze wieczystej nr PL1P/00062140/0, prowadzonej dla nieruchomości wchodzącej w skład Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2 położonej w Płocku.

Hipoteka łączna do kwoty 52 500 000 PLN ustanowiona na nieruchomości wchodzącej w skład Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2 położonej w Płocku współobciąża nieruchomości wchodzące w skład Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-1 (objęte księgami wieczystymi nr WR1L/00043415/6, WR1L/00043414/9, WR1L/00043413/2, WR1L/00043421/1, WR1L/00043420/4, WR1L/00047295/6 i WR1L/00043412/5, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wołowie) oraz Wydziału Produkcji Siarczanowanych ETS (objęte księgami wieczystymi nr WR1L/00043417/0, WR1L/00043416/3, WR1L/00043418/7 i WR1L/00043419/4 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wołowie).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku