Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 24/2021

Aktualizacja raportu o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z umową kredytową z BOŚ S.A.

Raport z dnia: 2021-07-12 13:12

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. informuje o ustanowieniu zabezpieczenia wierzytelności Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z umową kredytową zawartą dnia 29 kwietnia 2021 r. na kwotę 55 mln zł.

W dniu 12 lipca 2021 r. Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 2 lipca 2021 r. przez Sąd Rejonowy w Płocku wpisu hipoteki łącznej na księdze wieczystej nr PL1P/00062140/0, prowadzonej dla nieruchomości wchodzącej w skład Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2 położonej w Płocku.

Hipoteka łączna do kwoty 138 300 000 zł współobciąża nieruchomości wchodzące w skład Wydziału Etoksylaty ETE-1 i Siarczanowane ETS położone w Brzegu Dolnym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku