Zarząd

Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
Dariusz Ciesielski
Prezes Zarządu

Wykształcenie:

  • Nottingham Trent University i Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu: Executive MBA

  • Politechnika Warszawska studia podyplomowe: Materiałoznawstwo produktów rafineryjnych i petrochemicznych

  • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie W okresie 1994-2005 zatrudniony w Pepsi Cola General Bottlers Poland, gdzie pełnił wiele różnych funkcji w obszarze sprzedaży.

W okresie 1994-2005 był zatrudniony w Pepsi Cola General Bottlers Poland, gdzie pełnił wiele różnych funkcji w obszarze sprzedaży. W latach 2005-2007 jako Dyrektor Sprzedaży w Royal Unibrew Polska odpowiadał za integrację przejętych browarów polskich w ramach Grupy Royal Unibrew. W okresie 2007-2012 pracował w Grupie Selena, w której jako Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu SELENA CO, odpowiadał za rozwój biznesu w Europie, Azji Środkowej, Turcji oraz na Bliskim Wschodzie. W latach 2012-2018 związany był z sektorem ropy i gazu, m.in. jako Dyrektor Wykonawczy ds. Handlu Produktami Petrochemicznymi w PKN ORLEN S.A.

W tym czasie pełnił także funkcje w organach spółek prawa handlowego jako Członek Rady Nadzorczej w firmach: ANWIL S.A. (w latach 2014-2018), Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (w okresie II-V 2018) oraz Członek Zarządu Unipetrol RPA w Republice Czeskiej (w latach 2013-2015) i Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Petrochemicznego (European Petrochemical Association / EPCA) z ramienia PKN ORLEN S.A. (w okresie VII 2017-V 2018). W latach 2019-2020 ponownie związany z Grupą Selena pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży w Selena FM S.A.

Od 01 stycznia 2021 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu PCC EXOL S.A.

Dariusz Ciesielski nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.

Dariusz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 06 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U.2021.1909 t.j. z dnia 21.10.2021 r.) oraz nie został wpisany przed dniem 01.12.2021 r. do krajowego rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2023.685 t.j. z dnia 2023.04.12).

Rafał Zdon
Wiceprezes Zarządu

Wykształcenie:

  • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek: Finanse i Bankowość;

  • Maastricht School of Management, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu – National Louis University (MBA, Industrial Policy & Corporate Strategy).

Z Grupą PCC związany jest od 2008 roku, gdzie początkowo pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w PCC Rokita S.A. W styczniu 2010 r. objął dodatkowo funkcję Członka Zarządu tejże spółki, a w październiku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

We wcześniejszych latach pracował między innymi na stanowiskach Zastępcy Dyrektora Finansowego w Zakładach Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie S.A. w Bunge Group Ltd; Dyrektora Finansowego oraz Członka Komitetu Dyrekcyjnego w ICC Pasłęk Sp. z o.o. w Bongrain Soparind Group; oraz Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu w Jaroma S.A.

Rafał Zdon jest Wiceprezesem Zarządu w PCC Rokita SA. oraz pełni funkcje w innych spółkach Grupy PCC, w tym m.in: PCC BD Sp. z o.o., CWB „Partner” Sp. z o.o., LabAnalityka Sp. z o.o., LabMatic Sp. z o.o., ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o., PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o., PCC Therm Sp. z o.o., distripark.com Sp. z o.o. czy PCC Prodex Sp. z o.o. oraz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Od września 2010 r. do sierpnia 2011 r. pełnił funkcję prokurenta PCC EXOL S.A. W okresie od 18 sierpnia 2011 r. do 01 lutego 2012 r. oraz od 31 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, a od 1 lutego 2012 r. do 31 sierpnia 2020 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu PCC EXOL S.A.

Od 1 stycznia 2021 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PCC EXOL S.A.

Rafał Zdon nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.

Rafał Zdon nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 06 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U.2021.1909 t.j. z dnia 21.10.2021 r.) oraz nie został wpisany przed dniem 01.12.2021 r. do krajowego rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2023.685 t.j. z dnia 2023.04.12).