Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Spółki Grupy PCC dzięki inwestycji zwiększą zdolności produkcyjne. Stawiają na zrównoważony rozwój.

2021-12-03

Spółki PCC Rokita i PCC Exol zdecydowały o realizacji największej w ich historii inwestycji zwiększającej moce produkcyjne i asortyment wytwarzanych wyrobów. Wartość inwestycji szacowana jest na 351 mln zł. Czas zakończenia przewidywany jest na połowę 2026 roku. Równolegle PCC Rokita planuje inwestycje w odnawialne źródła energii w celu obniżenia korporacyjnego śladu węglowego.

PCC Rokita oraz PCC Exol, giełdowe spółki w Grupie PCC, zrealizowały w ostatnich latach szereg inwestycji na terenie chemicznego parku przemysłowego w Brzegu Dolnym. Rozwój idzie w parze z intensywnie realizowanymi inwestycjami, które nie tylko zwiększają zdolności produkcyjne, ale również biorą pod uwagę kwestie środowiskowe.

W portfolio spółek od dłuższego czasu rozwijane są produkty z linii GreenLine. Na ten moment stanowią one już ok. 25% liczby wszystkich produktów oferowanych przez Grupę PCC. Tworząc produkty z tej linii, brany jest pod uwagę nie tylko wpływ ich produkcji na środowisko naturalne, ale również uwzględniane są aspekty ich cyklu życia. Przykładem mogą być produkty o wysokiej biodegradowalności, wysokim indeksie pochodzenia naturalnego i niskiej emisji CO2.

PCC Rokita produkuje m.in. chlor i ług sodowy GreenLine przy użyciu najnowocześniejszej technologii membranowej. Ponadto energia zużywana w tym procesie ma pokrycie w gwarancjach pochodzenia energii z OZE. PCC Exol buduje również ofertę produktów wpisujących się w trend zielonej chemii, proponując klientom choćby BioROKAMINĘ należącą do ekologicznych surfaktantów amfoterycznych o wysokiej skuteczności i łagodnym działaniu szczególnie pożądanym w przemyśle kosmetycznym. Za swoje działania spółka systematycznie otrzymuje złoty poziom w ratingu CSR EcoVadis.

Spółki Grupy PCC od wielu lat również intensywnie inwestują w poprawę efektywności energetycznej. Jednym z istotniejszych przedsięwzięć w tym obszarze było przejście przez PCC Rokita na produkcję chloru w oparciu o przyjazną dla środowiska technologię membranową, która pozwoliła na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ponad 140 tys. ton rocznie.

Aktualnie analizowane są różne potencjalne projekty efektywnościowo-energetyczne. PCC Rokita rozważa między innymi możliwość odejścia od paliwa węglowego poprzez przebudowę posiadanych kotłów rusztowych na gazowe czy też zamianę na kotły gazowe niskoparametrowe. Spółki Grupy PCC nie wykluczają inwestycji we własne źródła energii zmniejszające ślad węglowy. Naturalnym kierunkiem są inwestycje w odnawialne źródła energii.

Rozważana jest budowa kilku farm fotowoltaicznych o sumarycznej mocy ok. 30 MW. Realizacja największych planowana jest na terenach porekultywacyjnych. Celem jest budowa źródeł energii odnawialnej połączonych linią bezpośrednią z instalacjami produkcyjnymi. W przyszłości nie wyklucza się także zakupu terenów dedykowanych rozbudowie farm fotowoltaicznych.

Jednocześnie Spółka prowadzi rozważania dotyczące budowy farmy wiatrowej. W tym celu wytypowała atrakcyjne tereny, obecnie trwa analiza wykonalności i opłacalności projektu. Szacowany potencjał wybranych lokalizacji wynosi ok. 15 MW. Nie wykluczone jest włączenie do tych inwestycji podmiotów zewnętrznych.

Na początku grudnia 2021 r. spółki PCC Rokita i PCC Exol zdecydowały o realizacji największej w ich historii inwestycji zwiększającej moce produkcyjne i asortyment wytwarzanych wyrobów. Przedsięwzięcie ma być realizowane na terenie chemicznego parku przemysłowego w Brzegu Dolnym przez PCC BD Sp. z o.o., której wspólnikami są PCC Exol i PCC Rokita, obie posiadające po 50% udziałów.

Nowa instalacja będzie pierwszą tego typu w Polsce, elastycznie łączącą produkcję etoksylatów i polioli – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita S.A. Przyjęte rozwiązania technologiczne i jej uniwersalność mają umożliwić szybkie dostosowywania portfolio produktowego do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynkowych – dodaje.

Wartość inwestycji szacowana jest na 351 mln zł. Czas zakończenia przewidywany jest na połowę 2026 roku. Wstępnie zakładane średnioroczne potencjalne zdolności produkcyjne instalacji przy szacowanym portfolio wyniosą ok. 50-55 tys. ton.

Inwestycje stanowią kluczowy element strategii naszych spółek. Ich bezpośrednią pochodną są osiągane przez nas rezultaty finansowe. Za trzy kwartały tego roku Grupa PCC Rokita wypracowała rekordowo wysoki skonsolidowany zysk EBITDA w kwocie ponad 437 mln zł, w ślad za nim poszedł też rekordowy zysk netto w wysokości 236 mln zł – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu Spółki. Podobnie Grupa PCC Exol zamknęła trzy kwartały br. rekordowym poziomem blisko 60 mln zł zysku EBITDA. W rezultacie skonsolidowany zysk netto Grupy PCC Exol po trzech kwartałach 2021 roku zamknął się historycznie najwyższą kwotą ponad 35 mln zł – uzupełnia.

Na instalacji ma być wytwarzana gama etoksylatów, polioli polieterowych i innych produktów etoksylowanych, w tym produkty biodegradowalne. Instalacja będzie wykorzystywała tlenek etylenu dostarczany przez PKN Orlen. Realizacja inwestycji przyczyni się nie tylko do zwiększenia wolumenu możliwych do zaoferowania wyrobów. Pozwoli również na poszerzenie portfolio produktowego spółek Grupy PCC w ramach kontynuacji strategii rynkowej, mającej na celu dywersyfikację sprzedaży do wielu różnych branż przemysłu, charakteryzujących się odmiennymi cyklami koniunkturalnymi.

Powstające na nowej instalacji produkty, dzięki odpowiedniej kombinacji tlenków oraz wykorzystaniu nowych technologii produkcji, będą charakteryzowały się niższą emisją lotnych związków organicznych, krótszym i nisko odpadowym procesem produkcji. Ponadto krótszy proces produkcji wpłynie na obniżenie zużycia energii – mówi Dariusz Ciesielski, Prezes Zarządu PCC Exol SA. Dodatkowo, dzięki temu, że tlenek etylenu posiada niższy ślad węglowy niż tlenek propylenu, część produktów będzie charakteryzowała się niższym śladem węglowym – dodaje.

Zarówno PCC Rokita, jak i PCC Exol zakończyły miniony okres rekordowymi rezultatami, wzrosty wyników zostały odnotowane praktycznie we wszystkich segmentach produkcyjnych. Bardzo dobre wyniki finansowe za ostatnie trzy kwartały roku tworzą dobrą atmosferę do rozpoczęcia projektów rozwojowych mających na celu połączenie rozwoju potencjału produkcyjnego z jednoczesnym zapewnieniem zrównoważonych źródeł zaopatrzenia w energię.