Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Rekordowy zysk netto Grupy PCC EXOL za rok 2020

2021-03-15

Grupa PCC EXOL w 2020 roku wypracowała bardzo dobre skonsolidowane wyniki, w tym historycznie najwyższy zysk i największą sprzedaż produktów. Zysk Grupy EBITDA osiągnął poziom 70 mln zł (+35,1% r/r), a zysk netto 40,2 mln zł (+42% r/r). Marża brutto na sprzedaży w 2020 roku osiągnęła poziom 20%, co jest konsekwencją w dużej mierze zwiększonego zapotrzebowania na produkty do zastosowań w kosmetykach i detergentach oraz niższych cen surowców.

W grupie produktów przeznaczonych do kosmetyków i detergentów istotnie, aż o 12%, wzrosła sprzedaż w porównaniu do roku 2019. Produkty te są głównymi składnikami między innymi mydeł w płynie oraz pozostałych środków myjących i czyszczących.

Miniony rok był dla nas pomyślnym okresem, mimo wielu niepewności i istotnego spowolnienia światowej gospodarki. Rozwój pandemii spowodował zwiększenie zapotrzebowania na nasze produkty z grupy kosmetyków i detergentów – mówi Dariusz Ciesielski, Prezes Zarządu. Obecnie zainteresowanie tymi produktami jest wciąż wysokie, a sprzedaż Spółki jest zbliżona do sprzedaży z końca ubiegłego roku.

Strategia Grupy zakłada dywersyfikację produktów i ich odbiorców. PCC EXOL stale rozszerza bazę klientów oraz kładzie duży nacisk na niszowe, wysokomarżowe wyroby. Ponadto kierunek rozwoju Grupy wspierają inwestycje.

W ubiegłym roku kontynuowaliśmy największą obecnie inwestycję Grupy, jaką jest budowa instalacji oksyalkilatów wysokomolowych. Jej zakończenie planujemy na połowę bieżącego roku. – stwierdza Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu. Nowa instalacja umożliwi produkcję wyrobów przeznaczonych między innymi do branży czyszczenia przemysłowego, produkcji papieru czy przetwórstwa spożywczego. Tym samym PCC EXOL będzie mogła poszerzyć swoje portfolio o wysoce specjalistyczne produkty, cieszące się w ostatnich latach rosnącym zainteresowaniem.

Spółka PCC EXOL finalizuje również budowę instalacji pilotażowej surfaktantów anionowych, co pozwoli na dużo szybszy rozwój nowych, innowacyjnych produktów. Elastyczność linii produkcyjnych PCC EXOL powoduje, że Spółka jest w stanie szybko reagować na oczekiwania klientów i dostosowywać produkcję do ich różnorodnych wymagań.

Ponadto dzięki działalności zespołów badawczo-rozwojowych, PCC EXOL mogła w ubiegłym roku wprowadzić kilkanaście nowych produktów o właściwościach spełniających oczekiwania najbardziej wymagających klientów o międzynarodowej renomie.

O spółce

PCC EXOL SA jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i jednym z największych w regionie Europy Sěrodkowo-Wschodniej. Dostarcza surfaktanty do produkcji detergentów i kosmetyków oraz do aplikacji przemysłowych. PCC EXOL jest od sierpnia 2012 r. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od 2016 roku emituje obligacje wprowadzane do obrotu na Catalyst. PCC EXOL jest spółką działającą w ramach międzynarodowego koncernu PCC na czele ze spółką PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka, zatrudnia obecnie około 3,6 tys. pracowników w 18 krajach.