Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Rekordowe przychody Grupy PCC EXOL za pierwsze półrocze 2021

2021-08-17

Grupa PCC EXOL zakończyła pierwsze półrocze tego roku rekordowymi przychodami ze sprzedaży produktów. Uzyskany wynik w wysokości 301,1 mln zł zwiększył ubiegłoroczny rezultat o blisko 16%. Z kolei marża brutto na sprzedaży osiągnęła poziom 17,8% a o blisko 8% wzrosła ilość sprzedanych produktów.

Za wzrostem przychodów stoi zarówno większy wolumen, jak i wyższe ceny sprzedaży, które podążają za cenami surowców. Tendencja stale rosnących cen chemikaliów, w tym przede wszystkim tlenku etylenu, będącego pochodną cen ropy naftowej, a także cen alkoholi naturalnych, widoczna już w pierwszym kwartale, utrzymywała się także przez cały drugi kwartał 2021 r. – mówi Dariusz Ciesielski, Prezes Zarządu. Z kolei spadek rentowności to przede wszystkim efekt wzrostu cen surowców na rynku, którego w krótkim okresie nie można było przełożyć bezpośrednio na wzrost cen sprzedaży – dodaje.

Zysk EBITDA osiągnął dobry poziom 36,5 mln zł, choć niższy o 3% od rekordowego zysku EBITDA, wygenerowanego w analogicznym okresie 2020 roku. W konsekwencji zysk netto zamknął się kwotą 21,6 mln zł, porównywalną do wyniku pierwszego półrocza 2020 roku.

Warto podkreślić, że pomimo niewielkiego spadku zysku EBITDA, był on drugim w historii Grupy rekordowym wynikiem półrocznym – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu. Jednocześnie najwyższy w historii wolumen sprzedaży oraz przychód Grupa osiągnęła w obszarze produktów do detergentów i kosmetyków – dodaje.

Przychody w grupie do detergentów i kosmetyków wzrosły o 21,6% w porównaniu do pierwszego półrocza roku 2020.

Sprzedaż Grupy PCC EXOL wspierana jest również przez dywersyfikację w zakresie rynków, na które dostarczane są jej produkty. Równolegle Grupa dba o różnorodność portfolio, w tym wzbogacanie oferty o bardziej specjalistyczne produkty z grupy do zastosowań przemysłowych – mówi Prezes Ciesielski.

Jeśli chodzi o sprzedaż produktów do zastosowań przemysłowych, sytuacja ulega stopniowej poprawie. Tendencję tą odzwierciedla wzrost przychodów ze sprzedaży o ponad 10% w pierwszym półroczu 2021 r. w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2020. Dzięki rozpoczęciu produkcji z wykorzystaniem nowej linii produkcji oksyalkilatów, sprzedaż w grupie produktów do zastosowań przemysłowych rozszerzyła się o wyroby do formulacji antypiennych i niskopiennych, na co Grupa kładła nacisk od dłuższego czasu.

Zmniejszanie obostrzeń związanych z pandemią może potencjalnie w najbliższym czasie wpłynąć na wzrost sprzedaży produktów do zastosowań przemysłowych.

Rozwój Spółki to również inwestycje. Nowa instalacja do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych zwiększyła nominalne zdolności produkcyjne Spółki o ok. 10 tys. ton rocznie. Nowa linia produkcyjna pozwoli na wytwarzanie zwiększonych wolumenów nowoczesnych i specjalistycznych produktów. Będą to wyroby m.in. do takich branż jak: czyszczenie przemysłowe oraz produkcja papieru.

Zakończenie inwestycji w oksyalkilaty i rozpoczęcie produkcji na pełnych mocach powinno pozytywnie wpłynąć na rezultaty osiągane przez Spółkę w kolejnych okresach – mówi Rafał Zdon. Jednocześnie zakończyliśmy inwestycję w instalację pilotażową. To na niej będziemy w stanie realizować ambitne plany związane ze znacznym poszerzeniem portfolio surfaktantów przeznaczonych zarówno do aplikacji detergentowo-kosmetycznych jak i do szeregu aplikacji przemysłowych np. polimeryzacji emulsyjnej czy przemysłu budowlanego.

Do zapewnienia stabilnego rozwoju Spółki niezbędne jest odpowiedzialne działanie, zapewniające rozwój ekonomiczny przedsiębiorstwa, ale nie wyrządzające nadmiernej szkody środowisku naturalnemu i uwzględniające potrzeby społeczności lokalnej. Umożliwia to również Spółce wchodzenie na nowe rynki sprzedaży i zdobywanie nowych, wymagających klientów, w tym międzynarodowych organizacji o zasięgu globalnym. – mówi Dariusz Ciesielski.

PCC EXOL od lat dba o zrównoważony rozwój, aktualnie buduje ofertę produktów wpisujących się w trend zielonej chemii, proponując klientom nową grupę produktów o nazwie GREENLINE. To pozwala Spółce być aktywną także w obszarze zrównoważonej produkcji.

Akcje i obligacje PCC EXOL są notowane na GPW w Warszawie. Spółka jest doceniana jako firma prowadząca działalność przy zachowaniu zasad zrównoważonego biznesu, co pozwala sprostać wysokim wymaganiom globalnych koncernów. Spółka uzyskała złoty poziom społecznej odpowiedzialności biznesu Ecovadis, przyznawany firmom o nieposzlakowanej opinii, etycznie prowadzącej działalność biznesową oraz rzetelnie i uczciwe podchodzącą do klientów, dostawców czy innych kontrahentów.