Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Rekordowa sprzedaż PCC EXOL w I kwartale 2021 roku

2021-05-13
Pierwszy kwartał 2021 roku okazał się dla Grupy PCC EXOL rekordowy pod względem przychodów ze sprzedaży.

Pierwszy kwartał 2021 roku okazał się dla Grupy PCC EXOL rekordowy pod względem przychodów ze sprzedaży. Wynik na poziomie 187,4 mln zł stanowi poprawę o 5,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 18,1%, a ilość sprzedanych produktów wzrosła o 4%.

Wzrost sprzedaży to efekt między innymi wzmożonych działań handlowych i marketingowych, jak również wyższych cen sprzedaży, które są skorelowane z cenami surowców – mówi Dariusz Ciesielski, Prezes Zarządu PCC EXOL.

Zysk EBITDA osiągnął poziom 18,1 mln zł, co stanowi dobry wynik, jednakże niższy o 12,3% od rekordowego zysku EBITDA I kwartału 2020 roku. W konsekwencji zysk netto zamknął się kwotą 11,4 mln zł, nieznacznie niższą od wyniku pierwszego kwartału ubiegłego roku.

W minionym kwartale Grupa PCC EXOL odnotowała najwyższą w historii sprzedaż w grupie produktów do detergentów i kosmetyków, co przełożyło się na wzrost przychodów w tej grupie o 20,5% w stosunku do I kwartału 2020 roku. Sprzedaż wzrosła zarówno wartościowo, jak i ilościowo, osiągając odpowiednio poziom 80,3 mln zł i 18 tys. ton.

Warto podkreślić, że zysk EBIDTA w I kwartale 2021 roku był dla Grupy PCC EXOL trzecim najwyższym wynikiem kwartalnym w historii. Równocześnie sprzedaż osiągnęła rekordowo wysoki poziom, głównie dzięki bardzo wysokiej sprzedaży w grupie produktów do detergentów i kosmetyków – podkreśla Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC EXOL.

Wzrostowi sprzedaży produktów do detergentów i kosmetyków towarzyszył spadek sprzedaży produktów do zastosowań przemysłowych. Nie mniej jednak w zakresie surfaktantów do zastosowań przemysłowych sytuacja ulega stopniowej poprawie i sprzedaż w tej grupie produktów wzrosła w stosunku do ostatniego kwartału 2020 roku.

Od początku roku obserwujemy wzmożony popyt na rynku niektórych zastosowań przemysłowych, między innymi w zakresie produkcji odpieniaczy. Mamy nadzieję, że zmniejszanie obostrzeń okołocovidowych może mieć potencjalnie w najbliższym czasie pozytywny wpływ na sprzedaż aplikacji do zastosowań przemysłowych – wyjaśnia Dariusz Ciesielski.

W ostatnich latach PCC EXOL skupia się na optymalizacji portfolio, wpływającej na wyższe marże m.in. dzięki zwiększaniu udziału w sprzedaży produktów specjalistycznych, również w produktach dedykowanych dla przemysłu. Produkty z grupy surfaktantów do zastosowań przemysłowych na przestrzeni ostatnich 4 lat wypracowały średnioroczną marżę wyższą o ok. 10 p.p. od produktów dedykowanych do zastosowań w detergentach i kosmetykach.

Równie ważnym elementem strategicznym rozwoju Spółki są inwestycje. Na czerwiec 2021 roku planowane jest zakończenie największej obecnie inwestycji PCC EXOL, jaką jest budowa instalacji do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych. Pozwoli ona na zwiększenie nominalnych zdolności produkcyjnych Spółki w przybliżeniu o około 10 tys. ton rocznie. Nowa linia produkcyjna umożliwi wytwarzanie zwiększonej ilości nowoczesnych i specjalistycznych produktów, kierowanych do takich branż jak czyszczenie przemysłowe, produkcja papieru czy przetwórstwo spożywcze.

Jesteśmy na finiszu budowy instalacji do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych. To ważna dla nas inwestycja. Dzięki nowej instalacji będziemy produkować kolejne wyżej marżowe produkty specjalistyczne. – stwierdza Rafał Zdon. Jednocześnie nie wykluczamy poszerzania naszej obecności na nowych rynkach geograficznych i tworzenia kolejnych podmiotów o charakterze handlowym – dodaje Wiceprezes Zarządu.

Ponadto Spółka inwestuje w zwiększenie zdolności produkcyjnych do 2 tys. ton w zakresie wytwarzania estrów fosforowych. Na tej instalacji możliwe będzie produkowanie bardzo szerokiej grupy produktowej, stosowanej w branży obróbki metalu, jak również w branży czyszczenia przemysłowego i instytucjonalnego. Zakończenie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał bieżącego roku.

Po sfinalizowaniu obecnie prowadzonych inwestycji, łączne nominalne zdolności produkcyjne Spółki w przeliczeniu na produkt standardowy wzrosną w przybliżeniu do około 139 tys. ton rocznie wobec aktualnych w przybliżeniu około 127 tys. ton rocznie. Warto mieć na uwadze, że na początku historii Spółki nominalny potencjał produkcyjny wynosił w przybliżeniu około 100 tys. ton rocznie. Faktyczne zdolności produkcyjne instalacji są uzależnione od wytwarzanego asortymentu. Produkcja bardziej skomplikowanych i specjalistycznych produktów może powodować zmniejszenie wydajności instalacji.

Akcje i obligacje PCC EXOL są notowane na GPW w Warszawie. Spółka jest doceniana jako firma prowadząca działalność przy zachowaniu zasad zrównoważonego biznesu, co pozwala sprostać wysokim wymaganiom globalnych koncernów. Spółka uzyskała złoty poziom społecznej odpowiedzialności biznesu Ecovadis, przyznawany firmom o nieposzlakowanej opinii, etycznie prowadzącej działalność biznesową oraz rzetelnie i uczciwe podchodzącą do klientów, dostawców czy innych kontrahentów.