Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

PCC EXOL zwiększa sprzedaż i inwestuje. Siła tkwi w łagodności

2018-03-20

PCC EXOL prowadzi działalność na rozwojowym rynku surfaktantów. To rynek stawiający producentom ambitne wyzwania. Oczekuje produktów ekologicznych na bazie naturalnych surowców, biodegradowalnych, łagodnych w oddziaływaniu na środowisko.

Spółka posiada w swojej ofercie zaawansowane technologicznie wyroby, znajdujące zastosowanie w produkcji wysokiej jakości kosmetyków i detergentów o delikatnym oddziaływaniu. PCC EXOL produkuje także wyroby o jakości farmaceutycznej. Produkty Spółki wchodzą w skład globalnych marek kosmetycznych, trafiających do drogerii i butików w całej Europie.

PCC EXOL dostarcza również surfaktanty podatne na proces biodegradacji. Ponadto rozwijane są produkty do zastosowań przemysłowych, często specjalistyczne i o unikatowych właściwościach.

Poszukujemy wciąż nowych rozwiązań pozwalających na dostarczanie substancji łagodniejszych w oddziaływaniu. Mam tu na myśli szczególnie surowce stosowane do produkcji środków higieny osobistej, kosmetyków i detergentów. Tego dziś oczekują konsumenci – mówi Mirosław Siwirski.

Podejmowane przez PCC EXOL działania procentują wzrostem przychodów ze sprzedaży, zarówno ilościowym, jak i wartościowym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za rok 2017 osiągnęły poziom 625,4 mln zł (+15,9% r/r). W minionym roku Grupa PCC EXOL wypracowała najwyższą w historii marżę brutto na sprzedaży o wartość 86,7 mln zł (+ 4,7 mln zł r/r). Zysk netto Grupy za 2017 wyniósł 18,2 mln zł, co stanowi ponad pięciokrotny wzrost wobec zysku netto za rok 2012, będącego pierwszym rokiem obecności Spółki na giełdzie.

Spółka inwestuje w zwiększenie zdolności produkcyjnych o 15 tys. ton rocznie. Realizacja tego projektu pozwoli na wzrost sprzedaży i wprowadzenie do oferty nowych, zaawansowanych technologicznie produktów. Część z nich to produkty, które znajdą zastosowanie w produkcji wysokiej jakości kosmetyków i środków higieny osobistej o łagodnym oddziaływaniu. Inne, będące produktami specjalistycznymi do zastosowań przemysłowych, będą dedykowane takim branżom, jak czyszczenie przemysłowe, produkcja papieru i przetwórstwo spożywcze. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na rok 2020.

Spółka dzięki inwestycjom, jak i intensywnie prowadzonym pracom badawczo-rozwojowym, jest w stanie sprostać aktualnym trendom rynkowym i wysokim oczekiwaniom klientów.

Dzisiejszy rynek wymaga bardziej innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań. Naszą mocną stroną są zaawansowane, specjalistyczne i ekologiczne produkty często o unikatowych zastosowaniach – mówi Mirosław Siwirski Prezes Zarządu PCC EXOL SA – Atutem jest również indywidualne podejście do Klientów. Za nimi idzie profesjonalny serwis i wsparcie techniczne związane z konkretną aplikacją danej substancji.

PCC EXOL jest w gronie spółek dywidendowych, odkąd jest notowany na GPW w Warszawie. W 2017 roku Spółka wypłaciła najwyższą w swojej giełdowej historii dywidendę w wysokości 0,13 zł na akcję.

Spółka od 2016 jest obecna na rynku papier ów dłużnych. Łącznie Spółka wyemitowała dotąd obligacje o wartości 70 mln zł. Spółka w ten sposób dywersyfikuje i równoważy strukturę finansowania.

PCC EXOL jest doceniana jako firma prowadząca działalność przy zachowaniu zasad zrównoważonego biznesu, co pozwala także jej sprostać wysokim wymaganiom globalnych koncernów. Spółka kolejny rok z rzędu uzyskała złoty poziom społecznej odpowiedzialności biznesu Ecovadis, a także przeszła pozytywnie audyty w zakresie systemów RSPO i Dobrych Praktyk Produkcyjnych. Dodatkowo nieposzlakowaną opinię i etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne i uczciwe podejście do naszych kontrahentów, poświadczył ponownie tytuł „Etyczna Firma”. Po raz pierwszy PCC EXOL została wyróżniona także Srebrnym Listkiem CSR. Premiuje on wdrożenie i realizowanie dobrych praktyk oraz wytycznych normy ISO 26000, dotyczącej obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.