Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

PCC EXOL wśród spółek giełdowych wypłacających dywidendę

2016-05-16
Walne Zgromadzenie giełdowej spółki PCC EXOL zadecydowało o wypłaceniu blisko połowy zysku swoim akcjonariuszom.

Walne Zgromadzenie giełdowej spółki PCC EXOL zadecydowało o wypłaceniu blisko połowy zysku swoim akcjonariuszom. PCC EXOL konsekwentnie rozwija swoje portfolio, produkując specjalistyczne i masowe składniki do detergentów i kosmetyków oraz do różnorodnych zastosowań przemysłowych. Spółka zajmuje wiodącą pozycję w produkcji tychże wyrobów w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej.

W poniedziałek 16 maja br. Walne Zgromadzenie, zgodnie z wcześniejszymi rekomendacjami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, podjęło uchwałę o przeznaczeniu blisko połowy zysku netto za 2015 rok na dywidendę. Środki zostaną wypłacone akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, w wysokości 0,04 zł na jedną akcję.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy będzie dzień 23 maja 2016 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 7 czerwca 2016 roku. Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 172 484 374.

W minionym roku Grupa PCC EXOL odnotowała najwyższe w swojej historii zyski. Skonsolidowany zysk EBITDA osiągnął poziom 40,3 mln zł (wzrost o 42%), a skonsolidowany zysk netto wzrósł ponad trzykrotnie i wyniósł 14,7 mln zł netto. Również I kwartał br. zamknęła mocno poprawionymi, w stosunku do ubiegłorocznych, wynikami, osiągając ponad 65% wzrost zysku netto (5,2 mln zł), 13,5% wzrost zysku EBITDA (11,8 mln zł) i poprawę marży o 2 p.p. do poziomu 17,7%.

Od 2012 roku wypłacamy ok. 50% zysku naszym akcjonariuszom – mówi Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu PCC EXOL.Naszym celem jest utrzymanie co najmniej dzisiejszego poziomu wypłacanej dywidendy – dodaje.

Koncentrujemy się na wysokomarżowych produktach specjalistycznych, ale jednocześnie dbamy o zwiększanie marży na produktach masowych – stwierdza Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC EXOL. Efektem tych działań są rosnące zyski i marże, co pokazały zarówno wyniki 2015 roku jak również wyniki I kwartału tego roku– dodaje.