Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

PCC Exol SA w WSSE

2013-10-02
Na początku października 2013 roku spółka PCC Exol SA uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest-Park” w podstrefie Brzeg Dolny.

W dniu 1 października 2013 roku spółka PCC Exol SA uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest-Park” w podstrefie Brzeg Dolny.

Spółka wystąpiła o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie w związku z planowaną inwestycją modernizacji i rozbudowy ciągu produkcyjnego do wytwarzania betain, o której głównych założeniach informowała w Prospekcie Emisyjnym. Inwestycja zostanie zakończona do końca 2015 roku, a wydatki na jej realizację wyniosą ponad 10 mln zł. Zwiększy się także zatrudnienie w Spółce.

.