Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

PCC EXOL emituje obligacje

2020-02-07

W dniu 13 lutego 2020 roku ruszają zapisy na nową emisję obligacji spółki PCC EXOL serii C1, w ramach IV Programu Emisji Obligacji. Zapisy potrwają do 26 lutego br. Obligacje serii C1 są papierami oprocentowanymi w wysokości 5,5% w skali roku, a ich wykup nastąpi po 4 latach i 9 miesiącach.

Zapisy będą przyjmowane przez: Dom Maklerski BDM SA oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

 

Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii C1:

Dokumenty do pobrania:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama).
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są Prospekt Emisyjny Podstawowy IV Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 24 lipca 2019 roku („Prospekt”) wraz z aneksami do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii C1 opublikowane dnia 3 lutego 2020 roku dostępne na stronach internetowych Emitenta: www.pcc-exol.eu pod adresem https://www.pcc-exol.eu/Prospekt_IV_Programu_Emisji_Obligacji  i www.pccinwestor.pl pod adresem https://pccinwestor.pl/agreepost/iv-program-emisji-obligacji-exol oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego www.bdm.pl pod adresem https://www.bdm.pl/prospekty#pccexoliv
Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji Serii C1. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje Serii C1.
Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów.
Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.