Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

PCC EXOL bije rekordy

2022-05-17

Wyjątkowo dobre rezultaty za I kwartał tego roku opublikowała Grupa PCC EXOL. Rekordowe poziomy osiągnęły przychody jak i wyniki finansowe Grupy.

Na rekordowym poziomie ukształtował się skonsolidowany zysk netto osiągając kwotę blisko 40 mln zł i tym samym zwiększył się o 243% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Rekordową również wartość odnotował skonsolidowany zysk EBITDA. Osiągnął poziom ponad 53 mln zł, co stanowi 193% wzrostu w porównaniu do I kwartału roku 2021. Przychody w kwocie blisko 300 mln zł to wzrost o 60% względem porównywalnego okresu. Z kolei dzięki uruchomieniu w zeszłym roku instalacji do produkcji oksyalkilatów, Grupa odnotowała też kilkuprocentowy wzrost wolumenu sprzedaży.

Wynikami pierwszego kwartału tego roku Grupa PCC EXOL pobiła swoje dotychczasowe rekordy. Tak wyjątkowo dobre rezultaty przełożyły się na rekordową marżę brutto na sprzedaży na poziomie 24% – mówi Dariusz Ciesielski, Prezes Zarządu PCC EXOL. Mimo wielu zawirowań na rynku surfaktantów utrzymaliśmy ciągłość produkcji i sprzedaży wyrobów, zapewniając niezakłócone dostawy swoim klientom, co nie było standardową sytuacją wśród producentów surfaktantów – dodaje. Znaczące wzrosty sprzedaży odnotowaliśmy zarówno w grupie surfaktantów do zastosowań przemysłowych, jak i do zastosowań w kosmetykach i detergentach – uzupełnia Dariusz Ciesielski.

O 55% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła sprzedaż surfaktantów do zastosowań przemysłowych i wyniosła blisko 110 mln zł. Spółka zaobserwowała wzmożony popyt ze strony klientów z niektórych zastosowań przemysłowych, takich jak czyszczenie przemysłowe czy rynek produkcji odpieniaczy.

W grupie produktów do zastosowań w kosmetykach i detergentach odnotowano najwyższy historycznie poziom przychodów, tj. blisko 140 mln zł, co stanowi wzrost o 74% w stosunku do pierwszego kwartału 2021 r.

Kolejny strategiczny element rozwoju Spółki to inwestycje. Prowadzono prace w zakresie budowy drugiej linii technologicznej wytwórni Etoksylatów II w Płocku oraz rozbudowy bazy magazynowej tej wytwórni. W tej lokalizacji PCC EXOL zakłada podwojenie zdolności produkcyjnych, a dzięki temu zwiększenie wolumenu oferowanych przez Spółkę wyrobów oraz poszerzenie portfela produktowego.

Z kolei spółka PCC BD, której wspólnikami są PCC EXOL i PCC Rokita, realizowała inwestycję budowy nowego uniwersalnego zakładu w Brzegu Dolnym. Na nowej instalacji ma być produkowana szeroka gama między innymi etoksylatów oraz polioli polieterowych, mogących mieć szerokie zastosowanie w licznych branżach. Produkty pochodzące z tej instalacji mają charakteryzować się niższą emisją lotnych związków organicznych, krótszym i nisko odpadowym procesem produkcji, a część produktów będzie charakteryzowała się niższym śladem węglowym.

Warto podkreślić, że w pierwszym kwartale 2022 r. osiągnęliśmy absolutnie rekordowe wyniki, pomimo stale rosnących cen i ograniczonej dostępności szeregu podstawowych surowców. Z sukcesem kontynuowaliśmy strategię poprawy rentowności poprzez zwiększoną sprzedaż produktów specjalistycznych, co do zasady charakteryzujących się wyższą marżą, i równocześnie poprawialiśmy rentowność produktów masowych – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu Spółki. Od lat budujemy też bogate i zróżnicowane portfolio produktów o nazwie PCC Greenline®. W pierwszym kwartale ich udział w wolumenie sprzedaży wyniósł 68%, a wartościowo 66% sprzedaży produktów Spółki.

Zielone produkty PCC EXOL, które wygenerowały najwyższą sprzedaż, to głównie substancje wytworzone na bazie naturalnych alkoholi tłuszczowych o wysokim stopniu biodegradowalności. W przeważającej części stanowią surowce bazowe i dodatki do kosmetyków, chemii gospodarczej oraz chemii profesjonalnej do zastosowań przemysłowych. PCC EXOL oferuje również produkty hypoalergiczne, jak i produkty stanowiące alternatywę dla surfaktantów SLES/SLS.

Produkty PCC Greenline® wpisują się w trend zielonej chemii, gdzie stawia się na naturalny skład surowcowy i wysoki indeks pochodzenia naturalnego, wysoki stopień biodegradowalności, niską zawartość lotnych związków organicznych, brak zawartości parabenów, alkilofenoli i rozpuszczalników, niską emisję CO2 czy brak testów na zwierzętach, brak zawartości alergenów, substancji kancerogennych i wiele innych.

Aktywność PCC EXOL w obszarze zrównoważonej produkcji umożliwia jej wchodzenie na nowe rynki sprzedaży i zdobywanie nowych, wymagających klientów, w tym międzynarodowych organizacji o zasięgu globalnym. Co ważne, w procesach produkcyjnych produktów PCC Greenline®, dzięki OZE, niemalże w całości zużywana jest zielona energia.

Akcje i obligacje PCC EXOL są notowane na GPW w Warszawie. Spółka jest doceniana jako firma prowadząca działalność przy zachowaniu zasad zrównoważonego biznesu, co pozwala sprostać wysokim wymaganiom globalnych koncernów. Spółka kolejny rok z rzędu uzyskała złoty poziom społecznej odpowiedzialności biznesu Ecovadis, przyznawany firmom o nieposzlakowanej opinii, etycznie prowadzących działalność biznesową oraz rzetelnie i uczciwe podchodzących do klientów, dostawców czy innych kontrahentów.