Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Nominacja PCC Exol SA w konkursie European Small and Mid-cap Awards

2013-08-26
Spółka została zgłoszona do konkursu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w kategorii najbardziej innowacyjnego debiutanta.

European Small and Mid-cap Awards organizowany jest przez Komisję Europejską, Międzynarodową Federację Giełd Papierów Wartościowych (FESE) oraz organizację European Issuers. Spółki z Polski zgłaszane były przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i tylko trzy z nich zakwalifikowały się do wąskiego grona 16 finalistów. Jednocześnie polskie firmy są jedynymi reprezentantami regionu Europy Środkowo-Wschodniej w finale. Do konkursu zgłoszonych zostało 31 spółek z 10 giełd z 12 krajów.

Do konkursu zgłaszane były spółki, które przeprowadziły IPO (pozyskały kapitał w drodze emisji nowych akcji poprzez emisję publiczną) w latach 2010-2012 oraz których kurs akcji odnotował wzrost po przeprowadzeniu oferty. Dodatkowo kapitalizacja zgłaszanych do konkursu spółek w dniu ich debiutu giełdowego nie mogła przekraczać 750 mln EUR.

O ostatecznym wyborze najlepszych firm zadecyduje niezależne jury składające się z przedstawicieli mediów, środowisk akademickich, biznesu oraz firm asset management. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas ceremonii wręczenia nagród 19 listopada 2013 r. w Brukseli.