Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Grupa PCC EXOL – wyniki z dużą „górką”

2016-08-29
Grupa PCC EXOL zakończyła I półrocze z rekordowymi wynikami finansowymi. Grupa specjalizuje się w produkcji zróżnicowanych produktów chemicznych znajdujących zastosowanie zarówno w detergentach, kosmetykach jak i w specjalistycznych produktach przemysłowych.

Grupa PCC EXOL zakończyła I półrocze z rekordowymi wynikami finansowymi. Grupa specjalizuje się w produkcji zróżnicowanych produktów chemicznych znajdujących zastosowanie zarówno w detergentach, kosmetykach jak i w specjalistycznych produktach przemysłowych.

Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 24,3 mln zł (+35,2% H/H), zysk netto wzrósł o 6,9 mln zł do 12,4 mln zł (+124,2% H/H). Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 265,9 mln zł (+5,2% H/H).

Wzrost zysku netto to konsekwencja przede wszystkim wzrostu marży na sprzedaży do poziomu 17,5% (+2,6 p.p. H/H) oraz poprawy wyniku na działalności finansowej o 1,8 mln zł (+30,1% H/H).

Wyższe przychody ze sprzedaży w porównaniu do I półrocza 2015 roku to głównie efekt zwiększonej sprzedaży wysokomarżowych surfaktantów do zastosowań przemysłowych, których sprzedaż Grupa konsekwentnie rozwija. Zwiększenie ich udziału w strukturze sprzedaży wpłynęło także na wzrost marży na sprzedaży.

Rekordowe wyniki finansowe wypracowaliśmy przede wszystkim ciągłemu rozwojowi głównie wyrobów do zastosowań przemysłowych, również dzięki pozyskiwaniu klientów w nowych obszarach działalności – mówi Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu PCC EXOL. Równolegle optymalizujemy działania w ramach polityki handlowej i zakupowej, dążąc do uzyskiwania jak najbardziej korzystnych cen głównych surowców – dodaje.

W I półroczu PCC EXOL podjął decyzję o kolejnych inwestycjach, co jest podyktowane zamiarem rozwoju przez Spółkę nowych grup produktów. Spółka zbuduje kolejny reaktor, przeznaczony do produkcji nowych serii wyrobów specjalistycznych, przede wszystkim o zastosowaniach przemysłowych. Wśród nich znajdą się m. in. składniki środków pomocniczych do produkcji papieru, dodatki stosowane w przemyśle spożywczym czy też komponenty detergentów profesjonalnych.

Ponadto Spółka ma w planach również budowę instalacji do produkcji specjalistycznych surowców kosmetycznych (glicynianów). Są to wyjątkowo delikatne dla skóry składniki kosmetyczne, które poszerzą ofertę specjalistycznych produktów skierowanych do branży kosmetyków i środków higieny osobistej.

W czerwcu Spółka z sukcesem zakończyła pierwszą emisję obligacji w ramach I Programu Emisji Obligacji, które z premią zadebiutowały w lipcu na rynku Catalyst.

I emisja obligacji PCC EXOL spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, a prawie 60-procentowa redukcja potwierdziła właściwie obrany kierunek w dywersyfikowaniu źródeł finansowania działalności – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC EXOL. Chcielibyśmy dołączyć do grona emitentów cyklicznie oferujących papiery dłużne na atrakcyjnych warunkach, również dla inwestorów indywidualnych – dodaje.