Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Grupa PCC EXOL opublikowała wyniki za 2016 rok

2017-03-13

Giełdowa spółka chemiczna PCC EXOL, lider Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej w produkcji surfaktantów, opublikowała wyniki za rok 2016 r.

W 2016 r. Grupa PCC EXOL osiągnęła 539,8 mln zł przychodów skonsolidowanych (+ 4,8% r/r). Skonsolidowany zysk netto wyniósł 21,5 mln zł (+45,6% r/r), a skonsolidowany zysk EBITDA 42 mln zł (+ 7% r/r).

Efektem rekordowego wyniku jest znacząca poprawa wskaźników rentowności. Rentowność kapitału własnego (ROE) wzrosła o 2,2 p.p. r/r do poziomu 8,4%, natomiast rentowność aktywów (ROA) poprawiła się o 1,2 p.p. r/r, osiągając poziom 4,0%.

PCC EXOL jest w gronie spółek dywidendowych, odkąd jest notowany na GPW w Warszawie, co roku wypłaca około 50% jednostkowego rocznego zysku akcjonariuszom.

Cieszy nas, że Grupa od trzech lat z roku na rok poprawia wyniki, osiągając skonsolidowany zysk EBITDA w latach 2014-2016 na poziomie 28,4 mln zł, 38,3 mln zł i 42 mln zł – mówi Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu PCC EXOL. W 2016 roku dążyliśmy do wzrostu udziału w ofercie produktów specjalistycznych oraz do poprawy rentowności produktów masowych. Rozpoczęliśmy też inwestycję związaną z rozbudową jednej z wytwórni o dwie linie produkcyjne, jej zakończenie jest planowane na 2018 rok. To nam pozwoli zwiększyć zdolności produkcyjne do 15 tys. ton rocznie.

Dzięki rozpoczętej w 2016 roku inwestycji PCC EXOL będzie produkować zwiększone wolumeny nowoczesnych produktów do zastosowań przemysłowych w takich branżach jak detergenty, mycie i czyszczenie przemysłowe, obróbka metalu, produkcja papieru, przemysł tekstylny czy przetwórstwo spożywcze. Są to produkty niskopienne i antypienne. Ponadto Spółka będzie produkować glicyniany – wyjątkowo delikatne, specjalistyczne składniki, używane w wysokiej jakości kosmetykach i środkach higieny osobistej. Odbiorcami tych produktów są między innymi międzynarodowe koncerny kosmetyczne. Dzięki temu Spółka będzie mogła odpowiedzieć na zapotrzebowanie branży kosmetycznej na łagodne dla skóry produkty.

W 2016 roku Spółka realizowała dwa projekty obszarze badań i rozwoju. Pierwszy z nich, wsparty dotacją z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, koncentruje się na badaniach nad rozwojem innowacyjnych produktów dla branży farb i lakierów. Efektem drugiego jest wprowadzenie do oferty produktu o jakości farmaceutycznej, oczekiwanej przez najbardziej wymagających odbiorców branży kosmetycznej.

Spółka opracowuje też i wprowadza do obrotu surfaktanty podatne na proces biodegradacji. Są to produkty o określonym, wysokim stopniu rozkładu biologicznego przy udziale mikroorganizmów.

Rezultatem wykorzystania wysokiej jakości surowców oraz nowoczesnych technologii wytwarzania są nowe produkty w portfolio Spółki, które wchodzą w skład globalnych marek kosmetycznych trafiających do drogerii i butików w całej Europie.

Dzisiaj rynek wymaga bardziej innowacyjnych rozwiązań. Warto pamiętać, że poza bardziej zaawansowanymi, specjalistycznymi produktami oferujemy także profesjonalny serwis i wsparcie techniczne związane z konkretną aplikacją danej substancji – mówi Mirosław Siwirski.

PCC EXOL jest doceniana jako firma prowadząca działalność przy zachowaniu zasad zrównoważonego biznesu, co pozwala także jej sprostać wysokim wymaganiom globalnych koncernów. W 2016 roku spóła przeszła pozytywnie przez audyty w zakresie systemów RSPO i Dobrych Praktyk Produkcyjnych. Ponadto uzyskała złoty poziom społecznej odpowiedzialności biznesu Ecovadis oraz zajął czołowe miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Dodatkowo uzyskała tytuł „Etyczna Firma”, przyznawany firmom o nieposzlakowanej opinii, etycznie prowadzącej działalność biznesową oraz rzetelnie i uczciwe podchodzącą do klientów, dostawców czy innych kontrahentów.

W 2016 roku Spółka z powodzeniem zadebiutowała na rynku obligacji korporacyjnych Catalyst, przeprowadzając z sukcesem emisje obligacji na łączną kwotę 45 mln zł. Spółka w ten sposób dywersyfikuje i równoważy strukturę finansowania.

Wprowadzone na rynek produkty umacniają pozycję PCC EXOL jako europejskiego lidera w obszarze środków powierzchniowo czynnych dedykowanych do przemysłu kosmetycznego.