Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Grupa PCC EXOL – I kwartał 2016 r. na dużym plusie

2016-05-13
Grupa Kapitałowa PCC EXOL po raz kolejny wypracowała wyniki finansowe na bardzo dobrym poziomie.

Grupa Kapitałowa PCC EXOL po raz kolejny wypracowała wyniki finansowe na bardzo dobrym poziomie. Zysk EBITDA wyniósł 11,8 mln zł i wzrósł o 13,5%, a zysk netto odnotował ponad 65-procentowy wzrost w stosunku do I kwartału minionego roku, osiągając wartość 5,2 mln zł. Marża na sprzedaży wyniosła 17,7% i wzrosła o 2,0 p.p. w porównaniu do ubiegłorocznego 1 kwartału. Przychody ze sprzedaży wyniosły 133 mln zł, poprawiając zeszłoroczną wartość o 1,5 mln zł tj. o 1,1%.

Osiągnięty poziom zysku netto wynikał przede wszystkim ze zwiększenia marży na sprzedaży oraz obniżenia o ponad 30% kosztów finansowych. Wynik finansowy przełożył się również na wzrost podstawowych wskaźników rentowności.

Kluczowe znaczenie dla wyników Grupy miała konsekwentnie prowadzona optymalizacja działań w ramach polityki handlowej i zakupowej – stwierdza Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu PCC EXOL S.A. Ma ona między innymi na celu zwiększenie rentowności produktów masowych oraz dywersyfikację źródeł dostaw surowców, a w efekcie osiąganie najbardziej korzystnych cen głównych surowców na rynku – dodaje.

Osiągnięty poziom marży w dużym stopniu wynikał ze zwiększonego udziału produktów do zastosowań przemysłowych w strukturze sprzedaży – mówi Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu PCC EXOL S.A. Jest to efekt naszych działań ukierunkowanych na rozwój wysokomarżowych produktów specjalistycznych oraz pozyskania klientów w nowych obszarach działalności – dodaje.

Spółka, dążąc do zwiększania udziału produktów specjalistycznych w swojej ofercie produktowej, planuje kolejne inwestycje. Obecnie PCC EXOL przygotowuje się do budowy reaktora przeznaczonego do produkcji nowych serii specjalistycznych produktów, dedykowanych przede wszystkim zastosowaniom przemysłowym. Wśród nich znajdą się składniki do produkcji między innymi pulpy papierniczej, cukru czy detergentów profesjonalnych. W planach Spółka ma również budowę reaktora do syntezy glicynianów, będących bardzo delikatnym dla skóry składnikiem kosmetyków, które poszerzą ofertę skierowaną do branży kosmetycznej i środków higieny osobistej.

Począwszy od I kwartału 2016 roku Grupa PCC EXOL zmieniła sposób prezentowania swoich wyrobów. Zostały one podzielone, w oparciu o zastosowania branżowe, na dwie grupy: surfaktanty wykorzystywane w produkcji detergentów i kosmetyków i surfaktanty do zastosowań przemysłowych. Celem takiego pogrupowania wyrobów jest zwiększenie czytelności i zrozumienia oferty produktowej Grupy.

Pierwszy kwartał 2016 roku zaowocował kolejnymi nagrodami dla PCC EXOL. Spółka została nagrodzona tytułem „Etyczna firma”, dołączając do grona największych etycznych liderów biznesowych w Polsce oraz tytułem „Firma godna zaufania” – popularnym i szanowanym wyróżnieniem, zwłaszcza w środowiskach biznesowych i eksperckich.