Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Giełdowa spółka PCC EXOL potroiła zysk

2015-11-16
Giełdowa spółka chemiczna PCC EXOL, lider Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej w produkcji surfaktantów, opublikowała skonsolidowane wyniki za III kwartał 2015 r.

Giełdowa spółka chemiczna PCC EXOL, lider Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej w produkcji surfaktantów, opublikowała skonsolidowane wyniki za III kwartał 2015 r.

W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2015 r. Grupa PCC EXOL osiągnęła 388,5 mln zł przychodów skonsolidowanych. Skonsolidowany zysk ze sprzedaży wyniósł 57,8 mln zł, EBITDA 28,8 mln zł (w stosunku do 21,7 mln w ubiegłym roku) a zysk netto 10,5 mln zł. Grupa osiągnęła po III kwartale 2015 r. marżę na sprzedaży na poziomie 14,9% (o 3 p. p. wyższą niż po III kwartale 2014 r.).
Pomimo, że przychody Grupy ukształtowały się na podobnym poziomie jak w 2014 roku, zysk netto osiągnął wartość 3-krotnie wyższą niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Grupa po trzech kwartałach 2015 roku odnotowała również istotny wzrost marży, co przełożyło się na wyższy zysk na działalności operacyjnej (EBIT) o 6,8 mln zł.

Dane finansowe odzwierciedlają działania handlowe Grupy w kierunku zwiększenia marży produktów masowych oraz wzrostu udziału w portfolio specjalistycznych produktów wysokomarżowych. Koncentracja na produktach do specjalistycznych zastosowań przemysłowych powoduje bardziej stabilną sprzedaż oraz marże na wyższym poziomie.

Dzisiaj rynek wymaga bardziej innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań. Naszą mocną stroną jest elastyczność produkcji oraz indywidualne podejście do Klientów. Oznacza to nie tylko bardziej zaawansowane, specjalistyczne produkty. Za nimi idzie profesjonalny serwis i wsparcie techniczne związane z konkretną aplikacją danej substancji – mówi Mirosław Siwirski Prezes Zarządu PCC EXOL SA.

Spółka zakończyła rozbudowę instalacji do produkcji betain, stanowiących grupę surfaktantów amfoterycznych, spełniających najwyższe światowe standardy w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa składników. Zakończone zostały rozruchy technologiczne i obecnie trwają odbiory techniczne.
Betainy są surfaktantami pomocniczymi będącymi podstawowym składnikiem produktów higieny osobistej m.in: szamponów i żeli pod prysznic. Rocznie Spółka będzie produkowała do 10 tys. ton betain.

Aby sprostać oczekiwaniom rynku spółka stale rozwija zaplecze badawczo-rozwojowe, opracowuje i wdraża nowe produkty w oparciu o aktualne trendy i oczekiwania klientów.

Poszukujemy wciąż nowych rozwiązań pozwalających na dostarczanie substancji łagodniejszych w oddziaływaniu. Mam tu na myśli szczególnie surowce stosowane do produkcji środków higieny osobistej, kosmetyków i detergentów. A tego dziś oczekują konsumenci – mówi Mirosław Siwirski.

Dodatkowo Spółka opracowuje i wprowadza do obrotu surfaktanty podatne na proces biodegradacji. Są to produkty o określonym, wysokim stopniu rozkładu biologicznego przy udziale mikroorganizmów. Obecnie, blisko 140 produktów oferowanych przez Spółkę podlega biodegradacji tlenowej. Jeden z nich – Rokamina KB30 – surfaktant w 100% biodegradowalny, został doceniony i nagrodzony znakiem jakości „Laur Eksperta”

Rezultatem wykorzystania wysokiej jakości surowców oraz nowoczesnych technologii wytwarzania są nowe produkty w portfolio Spółki, które wchodzą w skład globalnych marek kosmetycznych trafiających do drogerii i butików w całej Europie.

Wprowadzone na rynek produkty umacniają pozycję PCC EXOL jako europejskiego lidera w obszarze środków powierzchniowo czynnych dedykowanych do przemysłu kosmetycznego.