Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Duży sukces emisji obligacji PCC EXOL

2016-06-24
PCC EXOL z dużym sukcesem zakończyła pierwszą w swojej historii ofertę obligacji korporacyjnych w ramach I Programu Emisji Obligacji.

PCC EXOL, spółka chemiczna z Grupy PCC, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, z dużym sukcesem zakończyła pierwszą w swojej historii ofertę obligacji korporacyjnych w ramach I Programu Emisji Obligacji. Dziś miał miejsce przydział obligacji. Zapisy złożyło 424 inwestorów na kwotę ponad 49 mln zł, przy oferowanych przez Spółkę 20 mln zł. Redukcja emisji wyniosła blisko 60%.

Zapisy trwały od 14 do 23 czerwca 2016 r. Spółka oferowała 200 tys. czteroletnich obligacji serii A1, oprocentowanych na 5,5% w skali roku z odsetkami płaconymi kwartalnie. Oferującym był Dom Maklerski BDM S.A.

Ta emisja potwierdza, że obraliśmy dobry kierunek w strategii finansowania naszej działalności – stwierdza Mirosław Siwirski Prezes Zarządu PCC EXOL S.A. Dziękujemy wszystkim inwestorom za zaufanie, jakim nas obdarzyli – uzupełnia.

Naszym celem jest budowanie pozycji Spółki jako emitenta obligacji, który cyklicznie będzie oferował papiery dłużne na warunkach atrakcyjnych dla inwestorów indywidualnych – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC EXOL S.A. Cieszy nas pozytywna odpowiedź inwestorów i umacnia w przekonaniu o słuszności podjętych działań – dodaje.

PCC EXOL to kolejna już spółka z Grupy PCC, która zdobyła zaufanie inwestorów i z sukcesem uplasowała oferowane obligacje. Liczymy, że to dopiero początek przygody Emitenta z rynkiem obligacji i że kolejne oferty będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem – powiedział Tomasz Lalik, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM S.A.

Celem spółki jest, aby obligacje serii A1 sprawnie trafiły do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.